Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden.

Voorwaarden

 • U woont in Almere,
 • U bent ouder dan 23 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
 • U heeft niet meer spaargeld of dure spullen (vermogen) dan de vermogensgrens (zie hieronder),
 • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar geen hoger inkomen gehad dan de voor u geldende bijstandsnorm,
 • U heeft in die periode van 5 jaar uw uiterste best gedaan om werk te krijgen en te houden (Wanneer u in die periode een maatregel heeft gehad omdat u niet voldoende heeft geprobeerd werk te verkrijgen of behouden, dan heeft u geen recht op deze toeslag),
 • De laatste keer dat u Individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd is langer dan 1 jaar geleden,
 • U bent geen student of scholier.

Vermogen

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

 

Gehuwd/ samenwonend € 12.040 (totaal van u en uw partner samen)
Alleenstaande ouder € 12.040 (totaal van u en uw kind(eren) samen)
Alleenstaande € 6.020

Hoogte van de toeslag in 2020

Gehuwd/ samenwonend: €578
Alleenstaande ouder: €519
Alleenstaande: €407

U kunt de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) online hieronder aanvragen via de button “Aanvraag IIT starten (Snelbalie)”. U heeft daarvoor een DigiD nodig en gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U start de aanvraag met het invullen van uw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • U beantwoordt de vragen over uw financiële situatie. Zorg dat u uw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand heeft.
 • U gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. U ontvangt van ons een automatische bevestigingsmail. Controleer of u deze heeft ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat u alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • U krijgt een brief thuis met ons besluit.
 • Indien u onder bewind staat, dan kan de bewindvoerder een aanvraag voor het individueel inkomenstoeslag schriftelijk indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op het telefoonnummer 14036 met het verzoek om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Heeft u geen DigiD? Vraagt u dan hier een DigiD aan. Of heeft u hulp nodig bij online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen u ondersteunen.

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van uw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover u de beschikking heeft van de laatste drie maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, mits het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties daarop vermeld staan.
 • Bewijsstukken van overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Jaaropgave 2014 van uw inkomsten.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als u geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IIT starten