Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden.

Voorwaarden

  • U woont in Almere,
  • U bent ouder dan 23 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
  • U heeft niet meer spaargeld of dure spullen (vermogen) dan de vermogensgrens (zie hieronder),
  • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar geen hoger inkomen gehad dan de voor u geldende bijstandsnorm,
  • U heeft in die periode van 5 jaar uw uiterste best gedaan om werk te krijgen en te houden (Wanneer u in die periode een maatregel heeftt gehad omdat u niet voldoende heeft geprobeerd werk te verkrijgen of behouden, dan heeft u geen recht op deze toeslag),
  • De laatste keer dat u Individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd is langer dan 1 jaar geleden,
  • U bent geen student of scholier.

Vermogen

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

 

Gehuwd/ samenwonend € 12.040 (totaal van u en uw partner samen)
Alleenstaande ouder € 12.040 (totaal van u en uw kind(eren) samen)
Alleenstaande € 6.020

Hoogte van de toeslag in 2018

Gehuwd/ samenwonend: €544
Alleenstaande ouder: €488
Alleenstaande: €383

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/individuele-inkomenstoeslag-voorheen-langdurigheidstoeslag/