Heeft u een laag inkomen en huurt u een woning?

Dan kunt u misschien geld uit het Woonlastenfonds krijgen.

Aanvragen is uitsluitend mogelijk tussen 1 oktober 2019 en uiterlijk 31 december 2019

Voorwaarden:

  • Op 1 januari 2019 woonde u in een huurwoning in Almere
  • Over het gehele jaar 2017 heeft u huurtoeslag ontvangen. Dan mag ook voor een andere woning zijn geweest, en/of in een andere Gemeente.
  • De huur van de woning waarvoor u over 2017 huurtoeslag heeft ontvangen, was hoger dan € 414,02
  • Uw belastbare huishoudinkomen was in 2015, 2016 en 2017 lager dan het voor u vastgestelde bedrag.

Gezinssituatie                                                                  2015                                                    2016                                                   2017

Eenpersoonshuishouden                                      € 15.175                                          € 15.400                                              € 15.675

Eenpersoonshuishouden >65jr                         € 16.550                                         € 16.900                                             € 17.075

Meerpersoonshuishouden                                   € 19.625                                         € 19.925                                              € 20.275

Meerpersoonshuishouden                                   € 22.150                                          € 22.625                                              € 22.850

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle inkomsten van alle personen die bij uw huishouden horen.

Uw huishoudinkomen mag in één jaar maximaal 20% hoger zijn geweest dan het bedrag vermeld in bovenstaand schema.

U kunt uw eigen belastbaar inkomen vinden in de beschikking huurtoeslag of aanslag IB.

Administratiekantoor Dasos kan de aanvraag voor u regelen.