Heeft u een laag inkomen en huurt u een woning?

Dan kunt u misschien geld uit het Woonlastenfonds krijgen.

Aanvragen is uitsluitend mogelijk tussen 1 oktober 2018 en uiterlijk 31 december 2018

 

Voorwaarden:

  • Op 1 januari 2018 woonde u in een huurwoning in Almere
  • Over het gehele jaar 2016 heeft u huurtoeslag ontvangen. Dan mag ook voor een andere woning zijn geweest, en/of in een andere Gemeente.
  • De huur van de woning waarvoor u over 2016 huurtoeslag heeft ontvangen, was hoger dan € 409,92
  • Uw belastbare huishoudinkomen was in 2014, 2015 en 2016 lager dan het voor u vastgestelde bedrag.

 

Gezinssituatie                                                                  2014                                                    2015                                                   2016

Eenpersoonshuishouden                                      € 15.025                                          € 15.175                                              € 15.400

Eenpersoonshuishouden >65jr                         € 16.425                                          € 16.550                                              € 16.900

Meerpersoonshuishouden                                   € 19.400                                          € 19.625                                              € 19.925

Meerpersoonshuishouden                                   € 22.025                                          € 22.150                                              € 22.625

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle inkomsten van alle peronen die bij uw huishouden horen.

Uw huishoudinkomen mag in één jaar maximaal 20% hoger zijn geweest dan het bedrag vermeld in bovenstaand schema.

U kunt uw eigen belastbaar inkomen vinden in de beschikking huurtoeslag of aanslag IB.

 

Administratiekantoor Dasos kan de aanvraag voor u regelen.